Video: Hellige Mel av Irland (+488) ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://norwayofmyheart.wordpress.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

NORWAY OF MY HEART

Hellige Mel av Irland (+488)

De Hellige Mel og Melchu av Ardagh, Irland (+488) – 6. februar ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://norwayofmyheart.wordpress.com

NORWAY OF MY HEART

IRELAND OF MY HEART

atlantic-light-drohnen-aufnahmen-1024x576

Irlanda

melphoto

De hellige Mel og Melchu av Ardagh, Irland (+488)

6. februar

De hellige Mel (Mael, Moel) og Melchu (Maelchu) ble født på begynnelsen av 400-tallet og skal ha vært to av de fire sønnene av den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) hellige søster Darerca og hennes andre mann, Chonas Bretoneren (Conis, Chonis) (de andre to brødrene var de hellige Muinis og Rioch). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre. Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan, som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

I den biografien om Patrick som kalles Vita Tripartita eller Tripartite Life of St. Patrick, «Den tredelte livshistorie om den hellige Patrick», skrevet av den hellige Eimhin av Rosglas, heter det at de fire brødrene fulgte onkelen Patrick til Irland og hjalp ham med å Continue reading “De Hellige Mel og Melchu av Ardagh, Irland (+488) – 6. februar ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian”