Die Heilige Gregorius Palamas (+1360) ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Die Heilige Gregorius Palamas (+1360)

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/11/die-heilige-gregorius-palamas/

Bedehuis Bethanië

AFRIKAANS ORTODOKS

Die gedagtenis vandag van Sint Gregorius Palamas op die Tweede Sondag van die Groot Vastyd is deel van ‘n regstreekse voortsetting van die Sege van die Ortodoksie wat ons verlede week gevier het. Want deur die erkenning van die rol wat Sint Gregorius Palamas in die oorwinning van die ketterye van die veertiende eeu gespeel het, vier ons ‘n hernieude sege van die Ortodoksie oor ‘n groot bedreiding vir die geloof.

Sint Gregorius is in 1296 gebore. Na ‘n aanvanklik sekulêre opvoeding het hy die monnike-lewe op die Berg Athos, wat destyds ‘n florerende sentrum van die Ortodokse kloosterwese was, betree. Hoewel hy bekend is vir sy bydrae tot die teologie van die hesigasme, of stille gebed, was sy bydrae tot die Kerk veel wyer as dit, en het hy die Continue reading “Die Heilige Gregorius Palamas (+1360) ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans”