Ortodoks ╰⊰¸¸.•¨* Javanese – Jawa (Indonesia)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ortodoks

Tembung ortodoks wujud siji tembung majemuk lan asalé saka rong tembung basa Yunani: “orthos” (“bener”) lan “doxa”, dokein (“pikiran”, “ajaran” utawa “pendhapat”). Ortodoksi sajeroning siji ajaran agama tegesé ya iku “ajaran kang bener”, nanging lumrahé iki ditegesaké minangka “ajaran kang lawas”, “ajaran kang kuna”.

Who started the Orthodox Church?

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

Who started the Orthodox Church? 

The Orthodox Church was founded by our Lord Jesus Christ, when after His Ascension, He sent down upon His Apostles the Holy Spirit who proceeds from God the Father as is written in the New Testament. The Orthodox Church of today can trace its history back to the New Testament Church in unbroken continuity. The Apostles, as per our Lord’s command, preached the Gospel of Jesus Christ and founded churches in Europe, Asia and Africa. Under the direction of the Apostles and their successors, whom they appointed to carry on their mission, the Orthodox Church began to thrive. At each city and town that the Apostles traveled they would appoint a bishop to continue to minister to the faithful, before leaving on their missionary journeys. As the Church grew, the bishops in turn had to appoint priests and deacons to help them with their flock.

Source:

https://www.orthodoxphotos.com

https://www.orthodoxphotos.com/beginning.shtml

ORTHODOX PHOTOS

 

Die Sondag van die Ortodoksie ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://orthodox-heart.blogspot.com

http://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

ORTHODOX HEART

South_Africa_Hougaard_Malan_27.jpg

2017-04-12-1.jpg

Die Sondag van die Ortodoksie

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/06/die-sondag-van-die-ortodoksie/

BEDEHUIS BETHANIË

Verlede Sondag het ons die Sondag van die Sege van die Ortodoksie gevier. Hier is ‘n uittreksel uit ons bisdomlike blad oor dié fees.

Vandag, op die eerste Sondag van die Groot Vastyd, gedenk ons die oorwinning van die Ortodoksie oor die kettery van die ikonoklasme. In die agste eeu is die Kerk uitmekaar geskeur deur hulle wat beswaar gemaak het teen die verering van die ikone, en in 787 het die Tweede Konsilie van Nicea daarop gereageer deur die rol van ikone in die Kerk te bevestig en te verklaar dat “Wanneer hierdie voorstellings beskou word, dit hulle wat daarna kyk hulle prototipe sal laat gedenk en liefhê .” Die Konsilie het onderskei tussen aanbidding, wat God alleen toekom, en die verering wat ons aan ikone gee, en verklaar dat wanneer ons ‘n ikoon vereer, ons eintlik die werklikheid vereer wat dit verteenwoordig.

Selfs na die Konsilie het die ikonoklasme voortgeduur totdat die keisering Theodora in 844 die Ortodoksie opnuut gevestig het met ‘n plegtige prosessie en verering van die ikone op die eerste Sondag van die Vastyd. Dit was die begin van vandag se fees en vier die sege van die ware leer oor kettery.

Die sege van die Ortodoksie wat ons vandag vier, staan in volledige samehang met die vroeëre stryd vir die Ortodokse geloof, want wat op die spel was, was nie bloot die geldigheid van die verering van die ikone nie, maar juis die werklikheid van die Vleeswording van Christus, wat die Kerk in vroeëre eeue geworstel het om te bely. Omdat God in Christus volledig mens geword het, is die stoflike self geheillig en het dit ‘n geskikte medium geword om Sy beeltenis weer te gee. Soos Sint Johannes van Damaskus geskryf het: “As ‘n mens eers verstaan dat die Onliggaamlike vir jou mens geword het, is dit vanselfsprekend dat jy Sy menslike beeld kan weergee.”

Onomskryfbare Meester, in u goddelike natuur, en in die laaste tye vlees geword, het dit U behaag om omskryfbaar te word; want deur vlees aan te neem, het U ook al die eienskappe daarvan aangeneem. Wanneer ons daarom die vorm van u gelykenis weergee, gee ons dit ‘n relatiewe verering en word ons verhef tot liefde vir U, en in die navolging van die tradisies van die apostels, verkry ons daaruit die genade van heling.

Uit die Vespers vir die Sondag van die Ortodoksie

Uittreksel uit Evangelion. ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof, 4 Maart 2012.

ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ – History of Christianity ╰⊰¸¸. •¨* Thai (Thailand)

http://thailandofmyheart.wordpress.com

THAILAND OF MY HEART

ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์

 History of Christianity

แหล่ง:

http://www.orthodox.or.th

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย และเผยแพร่อย่างรุ่งโรจน์ในโลกตะวันตก ประวัติศาสตร์ของศาสนามีความยาวนานสืบทอดมาแต่ศาสนายิว แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงของการเผยแพร่ศาสนา คือ ในสมัยที่พระเยซูออกสั่งสอนประชาชน อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ยังคงยืนหยัดต่อสู่กระแสต้านของสังคมตะวันตกในสมัยนั้นมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะ นักเผยแพร่ศาสนาคริสต์มีจิตใจศรัทธาพระเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความ เสียสละ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้พวกตะวันตกในสมัยต่อมาได้เข้าสู่กระแสศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์มีความสัมพันธ์กับศาสนายิวอย่างใกล้ชิด จนเป็นที่ยอมรับกันว่าทั้งสองศาสนานี้มีลักษณะเป็นศาสนาแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนด แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องและกำหนดมรรคาแห่งชีวิตที่ทุกคนจะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง บุคคลในประวัติศาสตร์ของทั้งสองศาสนานี้ อาทิเช่น อับราฮัม (Abraham) โยเซฟ (Joseph) โมเสส (Moses) และกษัตริย์โซโลมอน (Solomon) ฯลฯ ล้วนเป็นศาสดาที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้เป็นไปตามแผนที่พระองค์ได้วางไว้เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ให้ถึงความรอด (Salvation) คัมภีร์ไบเบิลทั้งสองภาค พันธสัญญาจึงเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองศาสนา

ประวัติศาสตร์ศาสนายูดายของพวกยิว ทำให้เราเห็นว่า พวกเขามีความผูกพันกับ พระเจ้ามาก เพราะพวกเขาเชื่อว่าตนเองเป็นชาติที่พระเจ้าได้เลือกให้เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระองค์ได้สัญญากับพวกเขา ที่จะให้ดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม พวกเขาจึงเดินทางเร่ร่อนเพื่อจะหาดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นี้ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานในการ Continue reading “ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ – History of Christianity ╰⊰¸¸. •¨* Thai (Thailand)”

ことばでは説明できません I can not explain it in words ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

ことばでは説明できません

I can not explain it in words

でも、いくら言葉でご説明しようとしても、正教はうまく伝えることはできません。正教は人間が頭で考え出した抽象的な「教義」でも、「歴史」でも、宗教「文化」でも、教会組織でもなく、教会生活の中に生きて働くハリストスの復活のいのちそのものです。教義も確立せず、歴史の積み重ねもなく、まして文化としてはまったく未熟で、しっかりした教会組織もなかった時代、そして現代においても、信徒ひとりひとりを生かしているのはこのハリストスの復活のいのちそのものです。いのちは言葉では伝わりません。体験の中からしかつかめないし、体験を通じてしか伝えられないのです。

友に呼びかけたフィリップにならって「来て、見てごらん」(ヨハネ福音1:46)とお呼びかけするほかありません。

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

キリストの体(聖体血)を中心にした奉神礼共同体 ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

キリストの体(聖体血)を中心にした奉神礼共同体

ビザンティン時代に現在のかたちがほぼ確立した奉神礼(礼拝)には、初代教会の礼拝のかたちと精神性がしっかり保たれています。

中心となるのは聖体礼儀です。これは、神学的な理解や祈りのかたちは異なりますが、カトリック教会でミサ、プロテスタント教会で聖餐式といわれるものにほぼあてはまります。主イイスス・ハリストスの復活を「記憶」(キリスト教独自の意味があり「現実に今ここに在るものとして想い起こす」と言えば近いでしょうか)する毎日曜(主日)と諸祭日を中心に行われます。

「主が来られる時(再臨)に至るまで(コリント前書11:26)」、「私を記念(記憶)するためこのように行いなさい(ルカ伝22:19)」という教えを守り、主日ごとの聖体礼儀に集い、主のお体と血としてのパンとぶどう酒(聖体・聖血)を分かちあうことが、教会の基本的なつとめであると理解されています。一つのパンから、また一つの爵(カップ)から聖体聖血を分かち合うことを通じて、信徒はハリストス・神と一つとなると同時に、互いが一つとなり、ハリストスが集められた「新たなる神の民の集い・教会」が確かめられます。

この神との交わりの体験の積み重ねこそ信徒の成長のみなもとであり、そこで受ける神の恵みがなければ、「よい生き方」をめざすどんなまじめな人間的な努力も実を結びません。

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

教会のあり方 ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://japanofmyheart.wordpress.com

JAPAN OF MY HEART

教会のあり方

教会組織も、ローマ・カトリック教会のようにローマ教皇をリーダーとして全世界の教会がきちんとまとめ上げられた一枚岩のものではなく、各地の独立した教会がゆるやかに手を結びあっているにすぎません。しかし強力なリーダーシップがないからと言って、意見の違いや聖書解釈の違いで幾つもの教派に分裂してきたプロテスタント諸教会とは異なり、正教信仰と使徒からの教会の姿をすすんで分かち合うことによって「正教会」としての一致を保ち続けてきました。

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

キリスト教の土台 The foundation of Christianity ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://abelletters.wordpress.com

ABEL LETTERS

キリスト教の土台

The foundation of Christianity

イイスス・ハリストス(イエス・キリストの日本正教会訳)の十字架刑による死と三日目の復活という出来事を「神による人間の救い」として直接体験し、その証人として世界中に伝えたお弟子たちのことを、特別に「使徒」と呼びます。正教会はこの使徒たちの信仰と彼らから始まった教会のありかたを、唯一正しく受け継いできたと自負します。

正教会は中世西ヨーロッパの頭でっかちなスコラ神学や近代の宗教改革も経験しませんでした。東西教会が一つにまとまっていた時代に、五世紀間にわたって合計七回開催された全教会の代表者たちによる会議(「全地公会」)で確認された教えや大切な教会規則、さらに使徒たちの時代にまでさかのぼることのできる様々な教会の伝統を、切れ目なく忠実に守り続けています。それは、キリスト教が問題に直面したときいつも立ち帰るべき「土台」と言ってもよいものです。

神学的には、人間の理解をこえた事柄については謙虚に沈黙するという古代教会の指導者(師父)たちの精神性を受け継ぎ、後にローマ・カトリック教会が付け加えた「煉獄」・「マリヤの無原罪懐胎」・「ローマ教皇の不可誤謬性」といった「新しい教理」は一切しりぞけます。またプロテスタントのルターやカルヴァンらのように「聖書のみが信仰の源泉」だとも「救われる者も滅びる者もあらかじめ神は予定している」とも決して言いません。現代ではかたくなと見えるほどに、古代教会で全教会が確認した教義を、「付け加えることも」「差し引くこともなく」守っているのです。

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

東方から全世界へ From the East to the whole world ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://ilovejapanorthodoxy.wordpress.com

私は日本が大好きです I LOVE JAPAN – ORTHODOXY 日本正教会

東方から全世界へ

From the East to the whole world

正教会は東方正教会とも呼ばれます。ローマ・カトリック教会やプロテスタント諸教会が西ヨーロッパを中心に広がったのに対し、キリスト教が生まれた中近東を中心に、ギリシャ、東欧から、ロシヤへ広がりました。20世紀になり共産主義革命による迫害を受け、多くの信徒や聖職者が世界各地に散らばっていきましたが、その結果西ヨーロッパやアメリカをはじめ世界各地に教会が設立され、西方教会しか知らなかった人々にも伝道されるようになりました。現在では移民や亡命者の子孫だけでなく、カトリックやプロテスタントからの改宗者たちも大勢出るようになり、欧米主導の現代文明の行き詰まりとともに停滞する西方キリスト教に新鮮な刺激を与えています。

日本へは江戸時代末期、函館のロシヤ領事館づきの司祭として来日したニコライ(「亜使徒大主教聖ニコライ」として聖人の列に加えられています)によって伝道されました。

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

正教会とは About Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://ilovejapanorthodoxy.wordpress.com

私は日本が大好きです I LOVE JAPAN – ORTHODOXY 日本正教会

正教会とは 

About Orthodox Church

ソース:

http://nagoya-orthodox.com

http://agoya-orthodox.com/ja/正教会とは.html

名古屋正教会 NAGOYA ORTHODOX CHURCH

東方から全世界へ

正教会は東方正教会とも呼ばれます。ローマ・カトリック教会やプロテスタント諸教会が西ヨーロッパを中心に広がったのに対し、キリスト教が生まれた中近東を中心に、ギリシャ、東欧から、ロシヤへ広がりました。20世紀になり共産主義革命による迫害を受け、多くの信徒や聖職者が世界各地に散らばっていきましたが、その結果西ヨーロッパやアメリカをはじめ世界各地に教会が設立され、西方教会しか知らなかった人々にも伝道されるようになりました。現在では移民や亡命者の子孫だけでなく、カトリックやプロテスタントからの改宗者たちも大勢出るようになり、欧米主導の現代文明の行き詰まりとともに停滞する西方キリスト教に新鮮な刺激を与えています。

日本へは江戸時代末期、函館のロシヤ領事館づきの司祭として来日したニコライ(「亜使徒大主教聖ニコライ」として聖人の列に加えられています)によって伝道されました。

キリスト教の土台

イイスス・ハリストス(イエス・キリストの日本正教会訳)の十字架刑による死と三日目の復活という出来事を「神による人間の救い」として直接体験し、その証人として世界中に伝えたお弟子たちのことを、特別に「使徒」と呼びます。正教会はこの使徒たちの信仰と彼らから始まった教会のありかたを、唯一正しく受け継いできたと自負します。

正教会は中世西ヨーロッパの頭でっかちなスコラ神学や近代の宗教改革も経験しませんでした。東西教会が一つにまとまっていた時代に、五世紀間にわたって合計七回開催された全教会の代表者たちによる会議(「全地公会」)で確認された教えや大切な教会規則、さらに使徒たちの時代にまでさかのぼることのできる様々な教会の伝統を、切れ目なく忠実に守り続けています。それは、キリスト教が問題に直面したときいつも立ち帰るべき「土台」と言ってもよいものです。

神学的には、人間の理解をこえた事柄については謙虚に沈黙するという古代教会の指導者(師父)たちの精神性を受け継ぎ、後にローマ・カトリック教会が付け Continue reading “正教会とは About Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese”

東方正教会の歴史 History of the Eastern Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://orthodoxchurchinjapan.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN JAPAN

SPRING-MOUNTAIN-1920x1080

3a64786c88f7d4998f2246d16baeef33

東方正教会の歴史

History of the Eastern Orthodox Church

1 初代教会

正教会の歴史を説明するには、最初にハリストス(キリスト)とその弟子たちについてふれなければなりません。正教会は、ハリストス(キリスト)によって作られた教会そのものなのです。ハリストス(キリスト)は、十字架にかかり、死に、そして復活した後、昇天されました。そしてこの世の終わりに光栄のうちに再び来られます(「再臨」という)。このハリストス(キリスト)の昇天と再臨の間の期間のために、ハリストス(キリスト)は私たちに「教会」を与えられました。

「教会」はギリシャ語で「エクレシア」と言います。これは「呼び集められた者の集まり」という意味をもつ言葉です。つまり「教会」とは、この世においてそして天国において神の言葉を守り、神の御旨と業を行うために招集された神の民の集まりです。

ハリストス(キリスト)は、凡そ30才の時に公に人々の前に現れ、神の国を教え、やがて十字架と復活という救いの業をなされました。このことを「公生涯」と言います。歴史的に言えば、ローマ皇帝ティベリウス在位(紀元後14~37年)の時代です。
ハリストス(キリスト)はその「公生涯」の最初から弟子たちをご自分のそばに招きよせました。弟子たちは次第に増えていき、その中から特別に12人を選びました。それが「十二弟子」とか「十二使徒」と呼ばれる人たちです。ハリストス(キリスト)は、単なる「教えの言葉」を与えるだけではなく、神の国の体験、人としての正しい生き方、正しい信仰を、生活をとおして伝授するために十二弟子を選ばれたのです。弟子たちはハリストス(キリスト)を見、聞き、触れ、生きた交わりをした人たちでした。そして彼らはハリストス(キリスト)の「復活の証人」となりました。

弟子たちのもとへ聖神(せいしん)が降臨した時、彼らはハリストス(キリスト)の教えの意味、十 Continue reading “東方正教会の歴史 History of the Eastern Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese”

정교회란 What is Orthodox Church? ╰⊰¸¸.•¨* Korean

http://koreaofmyheart.wordpress.com

KOREA OF MY HEART

last-this-is-jeju-island-jeju-island-south-korea+1152_12897961967-tpfil02aw-15044.jpg

644dcb611e082982fecbdbc2e4e51b36_1410940642.5534.jpg

정교회란 What is Orthodox Church?

http://www.orthodox.or.kr/html/

http://www.orthodox.or.kr/html/include.php?inc=hin_02_09

한국정교회대교구

ORTHODOX METROPOLIS OF KOREA

예수 그리스도께서 세우신 “하나인(One), 거룩하고(Holy), 공번되고(Catholic),사도로부터(Apostolic) 이어오는 교회”를 말합니다.

예수 그리스도께서 세우셨고, 오순절의 성령 강림을 통하여 사도들에 의해서 세상에 널리 전교 되었으며, 위대한 교부들에 의해 조직되어 수많은 순교자들의 희생으로 세워진 그리스도교, 바로 그 하나의 교회를 말하는 것입니다.
“올바른 믿음”, “올바른 가르침” 이라는 의미를 지닌 정교회는 성서와 성전(Sacred Tradition)을 근원으로 사도들로부터 계승되고, 일곱번의 세계 공의회(Ecumenical Holy Synod)를 통해 확립된 교회 규범(Canon)으로 순수한 교회의 정통성을 지키고 보존하면서 그리스도교의 역사를 단절 없이 지금까지 지켜 오고 있습니다.

그리스도교는 성령께서 사도들에게 강림하셨던 예루살렘을 시작으로 안티오키아, 알렉산드리아, 콘스탄티노플, 로마 등 5개 지역을 중심으로 선교 활동을 전개하였고, 이들은 하나의 유기적인 그리스도교 공동체를 형성하면서 세계 공의회를 통해 그리스도교의 기초가 되는 교리와 전례를 공식으로 제정하고 완성하였습니다.
그러나 초기 5대 교구로 형성되어 내려오던 하나의 교회는 1054년에 일어난 동서방 교회의 분열로 인하여 예루살렘, 안티오키아, 알렉산드리아, 콘스탄티노플의 4개 지역을 관할하는 정교회와 로마를 배경으로 한 로마 가톨릭으로 분열되고 말았습니다. (이후, 1517년에 서방 교회에서 루터 등에 의해 시작된 종교 개혁으로 로마 가톨릭에서 지금의 개신 교회가 분열되는 역사적 상황을 맞게 됩니다.)

정교회는 이런 그리스도교의 역사적인 상황의 변화 속에서도 분열 없이 하나의 교회를 유지하면서 현재 전세계의 200여 국가에서 약 3억 명의 교인들이 “하나의 믿음” 으로 그리스도교 공동체를 형성하고 있습니다.

正教会とは About Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

正教会とは About Orthodox Church

正教会は東方正教会とも呼ばれます。ローマ・カトリック教会やプロテスタント諸教会が西ヨーロッパを中心に広がったのに対し、キリスト教が生まれた中近東を中心に、ギリシャ、東欧から、ロシアへ広がりました。

20世紀になり共産主義革命による迫害を受け、多くの信徒や聖職者が世界各地に散らばっていきましたが、その結果西ヨーロッパやアメリカをはじめ世界各地に教会が設立され、西方教会しか知らなかった人々にも伝道されるようになりました。現在では移民や亡命者の子孫だけでなく、カトリックやプロテスタントからの改宗者たちも大勢出るようになり、欧米主導の現代文明の行き詰まりとともに停滞する西方キリスト教に新鮮な刺激を与えています。

日本へは江戸時代末期、函館のロシア領事館づきの司祭として来日したニコライ(「亜使徒大主教聖ニコライ」として聖人の列に加えられています)によって伝道されました。

╰⊰¸¸.•¨*

キリスト教の土台

イイスス・ハリストス(イエス・キリストの日本正教会訳)の十字架刑による死と三日目の復活という出来事を「神による人間の救い」として直接体験し、その Continue reading “正教会とは About Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese”

正教会 Orthodox Church ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://orthodoxchurchinjapan.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN JAPAN

wallup.net

正教会 Orthodox Church

正教会(Orthodox Church)は語源をたどると「オルソ(正しい)」「ドクサ(教え・讃美)」の意味である。「正しい教え」としては神・救世主・この世・人間の何なるかに答え、「正しい讃美」としては聖なる祈りの形を保持する教会である。
「東方教会」「ギリシャ正教」とも呼ばれる正教会は、ローマ・カトリック教会やプロテスタント諸教会とは異なる伝統の中で、初代教会からの聖伝を確かに受け継いで今日に至っている。

http://orthodoxjapan.jp

ORTHODOX JAPAN

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

http://orthodox-heart.blogspot.com

http://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

3342285620_c217058d1d_b-1024x768.jpg

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

Source:

Home

https://philippine-mission.org/resources/tagalog/

PHILIPPINE MISSION

mission-logo360x901.png

Typika

Orthodox Prayer Book

The Orthodox service of Matrimony in Tagalog

The Orthodox service of Baptism in Tagalog

Reading

What is the Orthodox Church? Ano ang Simbahang Orthodox?

Are you saved? Ikaw Ba’y Ligtas? (pdf) PDF

Why is the Church called Apostolic? – ╰⊰¸¸.•¨* Topic 274 of the Catechism of Saint Philaret of Moscow, Russia (+1867) – November 19

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

http://russiaofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

HEART QUESTIONS & ANSWERS

RUSSIA OF MY HEART

image-48522-0-0-noshtni-tsvetove.jpg

st-philaret-of-moscow-2.jpg

Why is the Church called Apostolic?

╰⊰¸¸.•¨*

Topic 274 of the Catechism

of Saint Philaret of Moscow, Russia (+1867)

November 19

Because she has from the Apostles, without break or change, both her doctrine and the succesion of the gifts of the Holy Spirit, through the laying of consecrated hands. In the same sense the Church is called Orthodox, or Right-believing.

“You are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God; and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;” (Eph. 2:19-20).

Source:

http://loveandrepentance.tumblr.com/post/35260711675

LOVE AND REPENTANCE