Die Sondag van die Ortodoksie ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://orthodox-heart.blogspot.com

http://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

ORTHODOX HEART

South_Africa_Hougaard_Malan_27.jpg

2017-04-12-1.jpg

Die Sondag van die Ortodoksie

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/06/die-sondag-van-die-ortodoksie/

BEDEHUIS BETHANIË

Verlede Sondag het ons die Sondag van die Sege van die Ortodoksie gevier. Hier is ‘n uittreksel uit ons bisdomlike blad oor dié fees.

Vandag, op die eerste Sondag van die Groot Vastyd, gedenk ons die oorwinning van die Ortodoksie oor die kettery van die ikonoklasme. In die agste eeu is die Kerk uitmekaar geskeur deur hulle wat beswaar gemaak het teen die verering van die ikone, en in 787 het die Tweede Konsilie van Nicea daarop gereageer deur die rol van ikone in die Kerk te bevestig en te verklaar dat “Wanneer hierdie voorstellings beskou word, dit hulle wat daarna kyk hulle prototipe sal laat gedenk en liefhê .” Die Konsilie het onderskei tussen aanbidding, wat God alleen toekom, en die verering wat ons aan ikone gee, en verklaar dat wanneer ons ‘n ikoon vereer, ons eintlik die werklikheid vereer wat dit verteenwoordig.

Selfs na die Konsilie het die ikonoklasme voortgeduur totdat die keisering Theodora in 844 die Ortodoksie opnuut gevestig het met ‘n plegtige prosessie en verering van die ikone op die eerste Sondag van die Vastyd. Dit was die begin van vandag se fees en vier die sege van die ware leer oor kettery.

Die sege van die Ortodoksie wat ons vandag vier, staan in volledige samehang met die vroeëre stryd vir die Ortodokse geloof, want wat op die spel was, was nie bloot die geldigheid van die verering van die ikone nie, maar juis die werklikheid van die Vleeswording van Christus, wat die Kerk in vroeëre eeue geworstel het om te bely. Omdat God in Christus volledig mens geword het, is die stoflike self geheillig en het dit ‘n geskikte medium geword om Sy beeltenis weer te gee. Soos Sint Johannes van Damaskus geskryf het: “As ‘n mens eers verstaan dat die Onliggaamlike vir jou mens geword het, is dit vanselfsprekend dat jy Sy menslike beeld kan weergee.”

Onomskryfbare Meester, in u goddelike natuur, en in die laaste tye vlees geword, het dit U behaag om omskryfbaar te word; want deur vlees aan te neem, het U ook al die eienskappe daarvan aangeneem. Wanneer ons daarom die vorm van u gelykenis weergee, gee ons dit ‘n relatiewe verering en word ons verhef tot liefde vir U, en in die navolging van die tradisies van die apostels, verkry ons daaruit die genade van heling.

Uit die Vespers vir die Sondag van die Ortodoksie

Uittreksel uit Evangelion. ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof, 4 Maart 2012.

How an Icon Brought a Calvinist to Orthodoxy – Robert K. Arakaki, Hawaii, USA

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

How an Icon Brought a Calvinist to Orthodoxy

By Robert K. Arakaki, Hawaii, USA

A Journey to Orthodoxy

It was my first week at seminary. Walking down the hallway of the main dorm, I saw an icon of Christ on a student’s door. I thought:

“An icon in an evangelical seminary?! What’s going on here?”

Even more amazing was the fact that Jim’s background was the Assemblies of God, a Pentecostal denomination. When I left Hawaii in 1990 to study at Gordon-Conwell Theological Seminary, I went with the purpose of preparing to become an evangelical seminary professor in a liberal United Church of Christ seminary. The UCC is one of the most liberal denominations, and I wanted to help bring the denomination back to its biblical roots. The last thing I expected was that I would become Orthodox.

Called by an Icon

After my first semester, I flew back to Hawaii for the winter break. While there, I was invited to a Bible study at Ss. Constantine and Helen Greek Orthodox Church. At the Bible study I kept looking across the table to the icons that were for sale. My eyes kept going back to this one particular icon of Christ holding the Bible in His hand. For the next several days I could not get that icon out of my mind.

I went back and bought the icon. When I bought it, I wasn’t thinking of Continue reading “How an Icon Brought a Calvinist to Orthodoxy – Robert K. Arakaki, Hawaii, USA”

On May 17, 2017, twelve dolphins brings Icon of Holy Virgin Mary Mother of God to shore in Sochi, Russia

http://animalsofmyheart.wordpress.com

https://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

ANIMALS OF MY HEART

late-night-randomness-20150805-22

1-13

Sochi, Russia

map

628064

On May 17, 2017, twelve dolphins brings

Icon of Holy Virgin Mary Mother of God to shore in Sochi, Russia

In a rather unusual occurrence, a pod of dolphins “returned” an icon of the Mother of God to people on the beach in Sochi, reports The Russian People’s Line, and Orthodox England.

A colonel and his wife, relaxing and enjoying the beach atmosphere on May 17, were witnesses to the event, their attention being drawn when a group of twelve dolphins swam all the way up to the beach itself. The bewildered couple wondered what the typically smart animals were doing on the beach, when suddenly they threw something out of the water, immediately swimming off.

The object was covered in mud, and seemingly completely unimportant. Though other people were lounging on the beach as well, no one paid it much attention. Eventually the colonel’s wife asked her husband to go see what the object was, and, having cleared away the mud, the colonel was shocked to find that the dolphins had delivered an icon of the Theotokos, which they later realized was of the type “of the Sign.”
How the icon wound up on the ocean floor, and how the dolphins knew that it needed to be returned to shore, no one knows. Perhaps the dolphins recognized in the icon the grace of their Creator and of His Most Pure Mother.

The colonel then brought the icon to Moscow, with hopes of showing it to His Holiness Patriarch Kirill, and telling him the miraculous story of how it was “found.”

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/104337.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY