Ορθόδοξος Ι. Ναός του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επισκόπου Cartenbury Αγγλίας στο Poole της Αγγλίας

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκοπος Canterbury Αγγλίας (+988)

http://www.saint-dunstan.org

Ορθόδοξος Ι. Ναός του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan)

Επισκόπου Cartenbury Αγγλίας στο Poole της Αγγλίας

Πατριαρχείο Αντιοχείας

Saint Osmund’s Road, Parkstone, Poole, BH14 9JG

τηλ. Ι. Ναού: 01202 602628

 

Ορθόδοξο Αγγλοσαξονικό Πατερικό: Η άρπα του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκόπου Canterbury της Αγγλίας (+988)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Ορθόδοξο Αγγλοσαξονικό Πατερικό:

Η άρπα του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκόπου

Canterbury της Αγγλίας (+988)

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Εκτός απ᾽ τις θρησκευτικές του δραστηριότητες ο Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan) καλλιέργησε τις τέχνες της μεταλλουργίας, της ζωγραφικής και ἔπαιζε άρπα. Μια ημέρα τον κάλεσαν στο σπίτι μιας ευγενούς κυρίας ονόματι Έθελγουϊν. Η γυναίκα εκείνη του είχε ζητήσει να της σχεδιάσει ένα επιτραχήλιο για χρήση στις Ι. Ακολουθίες, το οποίο εκείνη αργότερα θα στόλιζε με χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμους λίθους. Ὁ Ἀγιος Ντάνσταν (St Dunstan) ήρθε, φέρνοντας μαζί του τήν άρπα. Ἐπειτα, καθώς επέστρεφαν στην εργασία μετά το γεύμα, η άρπα, η οποία κρεμόταν πάνω στον τοίχο, σε τέτοια απόσταση ώστε να μην μπορεί να την πιάσει κάποιο ορατό χέρι, άρχισε νά παίζει την μελωδία του ύμνου: “Άς αγάλλονται στούς Ουρανούς οι ψυχές των Αγίων πού ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού. Αφού έχυσαν τό αίμα τους για την Αγάπη Του, θα βασιλεύουν με το Χριστό για πάντα!”

Από το Βιβλίο: Vita Patrum, Βίος των Πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ, τόμ. 2, Βιβλίο Β´, εκδ. Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, 2015

Ορθόδοξη Αγγλία: Ο Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκοπος Canterbury της Αγγλίας & η Θεία Λειτουργία της Κυριακής

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Ο Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan)

Επίσκοπος Canterbury της Αγγλίας (+988)

& η Θεία Λειτουργία της Κυριακής

Σέ κάποια ἄλλη περίστασι, ὁ βασιλιάς ζήτησε ἀπ᾽ τόν Ἅγιο Ντάνσταν (St Dunstan) νά ἀναβάλη τήν ἔναρξι τῆς Θείας Λειτουργίας μέχρι νά ἐπιστρέψη ἀπ᾽ τό κυνήγι. Πλησίαζε ἡ τρίτη ὥρα καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ στεκόταν ντυμένος τήν ἱεραρχική του στολή, βυθισμένος σέ προσευχή γεμάτη δάκρυα. Ξαφνικά ἔπεσε σ᾽ ἕνα ἐλαφρύ ὕπνο καί ἁρπάχθηκε στόν Οὐρανό, ὅπου ἄκουσε τούς ἀγγέλους νά ψάλλουν: “Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον”. Ἐρχόμενος στόν ἑαυτό του, ρώτησε ἄν εἶχε ἔρθη ὁ βασιλιᾶς. Ἡ ἀπάντησι ἦταν ὅτι δέν εἶχε ἔρθει. Προσευχήθηκε καί πάλι καί ἁρπάχθηκε ξανά στόν Οὐρανό, ὅπου εἶχε ἀκούσει νά προφέρονται τά τελευταῖα λόγια τῆς Λειτουργίας μέ δυνατή φωνή. Ἐκείνη τή στιγμή κάποιοι κληρικοί ἔτρεξαν πρός αὐτόν καί τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ βασιλιάς εἶχε φθάσει. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἀπάντησε ὅτι εἶχε ἤδη παρευρεθῆ στήν Λειτουργία καί ὅτι δέν θά παρευρισκόταν οὔτε θά τήν τελοῦσε ξανά ἐκεῖνη τήν ἡμέρα. Ὅταν τοῦ ζήτησαν νά τούς πῆ τό λόγο, τούς φανέρωσε τό ὅραμά του, μέτά ἀπ᾽ τό ὀποῖο ἀπαγόρευσε στό βασιλιά νά ξαναπάη γιά κυνήγι τήν Ἡμέρα τοῦ Κυρίου.

Πηγή:

Vita Patrum, Βίος των Πατέρων,

του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ,

τόμ. 2, Βιβλίο Β´,

εκδ. Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, 2015

Θαυμαστό σημείο πριν την γέννηση του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επισκόπου Canterbury της Αγγλίας (+988)

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

1-sBusCVqmPV-JThdmztD64w

438

Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκοπος Canterbury της Αγγλίας (+988)

19 Μαΐου

Saint-Dunstan2

Θαυμαστό σημείο πριν την γέννηση του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan)

Επισκόπου Canterbury της Αγγλίας (+988)

Όταν ο Ἅγιος Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκοπος του Canterbury της Αγγλίας (19 Μαΐου, +998) βρισκόταν ακόμη στην μήτρα της μητέρας του, Cynethryth, εκείνη πήγε στο ναό γιά τήν Εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου —Candleday, όπως είναι γνωστή στη Δύση. Σύμφωνα με το έθιμο, όλοι κρατούσαν στα χέρια τους αναμμένα κεριά. Ξαφνικά όλα τα κεριά έσβησαν. Εξίσου ξαφνικά, το κερι της  Cynethryth ξανάναψε· η έκπληκτη σύναξη τότε άναψε τα κεριά της από το δικό της. Αυτό το έλαβαν ως σημείο ότι το παιδί το οποίο έφερε θα γινόταν ένα μεγάλο φως στην Εκκλησία, από το οποίο πολλοί θα αντλούσαν φωτισμό και έμπνευση.

Πηγή:

Vita Patrum, Βίος των Πατέρων,

του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ,

τόμ. 2, Βιβλίο Β´,

εκδ. Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, 2015