Η Προφητεία του Aγίου Κιάραν (St Ciaran / Kieran) του Saighir Ιρλανδίας (+530) για τους διωγμούς και την πτώση της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού στην Ιρλανδία

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

Η Προφητεία του

Aγίου Κιάραν (St Ciaran / St Kieran) του Saighir Ιρλανδίας (+530)

για τους διωγμούς και την πτώση της Ορθοδοξίας και

του Μοναχισμού στην Ιρλανδία

╰⊰¸¸.•¨*

5 Μαρτίου

Την ημέρα της κοίμησης του Αγίου Κιάραν (St Ciaran) του Saighir της Ιρλανδίας (+530) πολλοί Μοναχοί και Επίσκοποι μαζεύτηκαν γύρω από το κρεβάτι του. Ο Άγιος Κιάραν (St Ciaran) τους ευλόγησε και τους ζήτησε να αγαπούν ο ένας τον άλλο και το μοναστήρι, να είναι ενωμένοι και ταπεινοί και να θυμούνται τους πειρασμούς του κοινού εχθρού μας. Ο Άγιος τους ζήτησε να προσεύχονται για αυτόν και προφήτεψε πως θα έρθει ο καιρός που η Ορθόδοξη Πίστη θα διαστραφεί και τα μοναστήρια θα καταστραφούν.

Πράγματι αυτό εκπληρώθηκε μετά την Άγγλο-Νορμανδική κυριαρχία και την περίοδο της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης.

Πηγή:

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com/2017/07/ciaran-saighir.html

ORTHODOXY – RAINBOW

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΕΛΤΙΚΗ & ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ερείπια από το αρχαίο Ορθόδοξο Κελτικό Μοναστήρι

του Αγίου Κιάραν (St Ciaran) του Saighir της Ιρλανδίας

Ερείπια Ορθόδοξου Κελτικού Ναού

του Αγίου Κιάραν (St Kiaran) στο Errill της Ιρλανδίας

Βάση Κελτικού πέτρινου Σταυρού

στο νεκροταφείο της Μονής του Αγίου Κιάραν

του Saighir Ιρλανδίας