Ένα συμβάν από τη ζωή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς της Σερβίας (+1979) στην Αγγλία

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

Ἕνα συμβάν ἀπό τή ζωή τοῦ

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς τῆς Σερβίας (+1979)

στήν Ἀγγλία

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ἕνα χαρακτηριστικό συμβάν στήν Ἀγγλία εἶναι ἀρκετό νά μᾶς κάνη νά διαπιστώσουμε τή διαφορά μεταξύ τοῦ δυτικοῦ ἀνθρωπιστικοῦ χριστιανισμοῦ καί τοῦ ὀρθοδόξου θεανθρώπινου χριστιανισμοῦ. Ὁ νέος καί ἀσυνήθιστος, γιά τούς ἀγγλικανούς μοναχούς, τύπος π. Ἰουστίνος ἔκανε ἕνα ἀγγλικανό μοναχό νά τόν ἐκτιμήση. Ἀφοῦ αὐτός εἶδε ἀπό κοντά τήν ἀσκητική ζωή του καί ἰδιαίτερα τίς ἀδιάκοπες προσευχές του καί τά δάκρυά του, πού τόν συνόδευαν σ᾽ ὅλη τήν ἐπί γῆς ζωή του, αὐτός μιά μέρα πλησίασε εἰλικρινά τόν π. Ἰουστίνο καί τοῦ εἶπε: “Ἐγώ τώρα κατάλαβα ὅτι σέ σᾶς ἡ μετάνοια καί ἡ πίστι εἶναι κάτι τό διαφορετικό, ἀπ᾽ ὅ,τι γνωρίζουμε ἤ διδαχθήκαμε ἐμεῖς ἐδῶ στή Δύσι. Τώρα βλέπω ὅτι ἐμεῖς στή Δύσι δέν γνωρίζουμε τί σημαίνει μετάνοια”. Ὁ Ἀγγλικανός μοναχός εἶχε δίκηο. Στό μοναχό Ἰουστίνο αὐτός εἶδε κάτι, τό ὁποῖο πολύ σπάνια ἤ ἀπό παλαιά, δέν φαινόταν, δηλ. τή ζωντανή πίστι καί τή μετάνοια ὡς θεμέλιο τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς, πάνω ἀπ᾽ ὅλα καί ἀπό κάθε τι. Γιατί, μόνο ἔτσι καθαρίζεται καί ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος καί σ᾽ αὐτόν συντελεῖται ἡ νέα ζωή, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι».

Ἀπό το Βιβλίο:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἀντιαιρετικά Ἐφόδια

ἐκδ. Ἅγιος Ἰωάννης ο Δαμασκηνός

(2108220542 – 6978461846)

Σταμάτα 2013