Άγιος Αρέδιος (St Aredius) ηγούμενος Μονής στη Limoges Γαλλίας (+591) – 25 Αυγούστου & 17 Νοεμβρίου

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

france juh

Limoges, Γαλλία

13520b4588e5d985cb379e567be12094

Τα Ι. Λείψανα του Αγίου Αρεδίου και η Αγία Κάρα του

maxresdefault

img-Saint-Aredius-of-Limoges

Άγιος Αρέδιος (St Aredius) ηγούμενος Μονής στη Limoges Γαλλίας (+591)

25 Αυγούστου & 17 Νοεμβρίου

Όταν ο Άγιος Αρέδιος (St Aredius) ο ηγούμενος της Μονής της Limoges Γαλλίας (+591) βρισκόταν σε ταξίδι, μεγάλα σύννεφα βροχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Μόλις το αντιλήφθηκε αυτό, έκλινε κάπως το κεφάλι του πάνω από το άλογο στο οποίο ίππευε καί ύψωσε τα χέρια του στο Θεό. Δεν είχε προλάβει καλά καλά να τελειώσει την προσευχή του και το σύννεφο χωρίσθηκε σε δύο μέρη: ολόγυρά τους έβρεχε καταρρακτωδώς, αλλά ούτε μία σταγόνα δέν έπεσε επάνω τους (Vita Patrum, Ο Βίος των Πατέρων, εκδ. Άγ. Σεραφείμ του  Σαρὠφ, 2015).

Μία μέρα που ο Άγιος Αρέδιος έψελνε Ψαλμούς ένα περιστέρι κατέβηκε από τον ουρανό και πέταξε γύρω του. Ο Άγιος Αρέδιος προσπάθησε να το διώξει αλλά αυτό έκατσε πάνω στο κεφάλι του. Το περιστέρι παρέμεινε μαζί του για 30 ημέρες.

Ο Άγιος Αρέδιος από όταν ήταν εν ζωή είχε το χάρισμα της ιάσεως.

Κοιμήθηκε οσιακά το 591.

Πηγή:

Wikipedia

&

Vita Patrum, Βίος των Πατέρων,

του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ,

τόμ. 2, Βιβλίο Β´,

εκδ. Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, 2015