Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ “Η Εξομολόγηση – Μετάνοια το Κλειδί του Παραδείσου”

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο

τοῦ

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μετάνοια: Τό ἀντικλείδι τοῦ Παραδείσου

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα Ἀττικῆς 2012

«Ὁ Πατήρ πού ἔστειλε τόν Πρόδρομο Ἰωάννη στό νά βαπτίζη, κήρυξε διά τοῦ στόματος ἐκείνου στούς ἁμαρτωλούς “Μετανοεῖτε”(Μθ 3, 2). Ὁ Υἱός, ὅταν φανερώθηκε στόν κόσμο, τοῦτο τό λόγο ἔβαλε ἀρχή καί θεμέλιο τοῦ κηρύγματός Του “Μετανοεῖτε”(Μθ 4, 17). Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ὅταν κατέβηκε ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, αὐτό τό λόγο ἐλάλησε διά τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου “Μετανοήσατε”(Πρξ 2, 38). Τρεῖς εἶναι οἱ μαρτυροῦντες, καί τῶν τριῶν ἡ μαρτυρία εἶναι ἀληθινή, μᾶλλον δέ αὐτοαλήθεια. Λοιπόν, ἁμαρτωλοί σύντροφοι δικοί μου: Μετανοεῖτε, Μετανοεῖτε, Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ὁ Χριστιανός πρέπει νά ἔχη ἕνα καί μόνο Πνευματικό πρός ἐπίτευξι σωστῆς πορείας: «Ἕνας νέος πού ἀλλάζει διαρκῶς Πνευματικό, δέν ἔχει μεγάλες πιθανότητες νά προοδεύση. Φαντάσου μόνο, σέ κάθε μάθημα ἄλγεβρας ἤ γεωμετρίας, νά δίδασκε κι ἕνας καινούργιος καθηγητής! Τό ἀποτέλεσμα θά ἦταν ἕνα ὡραιότατο… χάος! Οὔτε ὁμοιομορφία στά σχέδια, οὔτε μιά ἑνιαία γενική ἄποψι, οὔτε γνωριμία μέ τούς μαθητές, οὔτε πρόοδος, φυσικά. Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καί μ᾽ αὐτούς πού κάθε φορά ἀναζητοῦν καινούργιο Πνευματικό».

• Ἀκόμα: «Ἀνδρόγυνο χωρίς Πνευματικό εἶναι γήπεδο μέ ποδοσφαιριστές, πού παίζουν χωρίς διαιτητή. Ὁ κοινός Πνευματικός εἶναι ὅπως ὁ μαραγκός, πού χειρίζεται μόνος του τό ξύλο καί ξέρει πῶς θά τό φέρη στίς διαστάσεις του. Ἔτσι καί ὁ κοινός Πνευματικός χειρίζεται μέ τρόπο ἀριστοτεχνικό τήν ἁρμονία τοῦ ἀνδρογύνου, πού μετά τό γάμο ἔχει γίνει σάρκα μία.

Ὅταν, ὅμως, τό ξύλο τό πελεκᾶνε δύο μαστόροι ὁ καθένας μέ τή δική του γνώμη, ποτέ τό ξύλο δέν θά πάρη ὁριστική μορφή, πάγια. Ἔτσι δέν θά ὑπάρξη προκοπή καί στό ἀνδρόγυνο, πού δέν ἔχει κοινό Πνευματικό».

Τόνιζε ἀκόμα ὁ π. Παΐσιος: «Ὁ Πνευματικός εἶναι σάν τό γιατρό: πρέπει νά ξέρη ἀνά πᾶσα στιγμή τήν κατάστασι τοῦ ἀσθενῆ, γιά νά μπορῆ νά δίνη κάθε φορά τό ἀνάλογο φάρμακο. Ἐγώ μπορῶ νά σοῦ δώσω τώρα ἕνα φάρμακο, ἄν, ὅμως, μετά ἀπό δυό-τρεῖς μέρες ἀλλάξη ἡ κατάστασί σου καί σοῦ συμβῆ κάτι ἄλλο (πνευματικῆς φύσεως), τότε τό προηγούμενο φάρμακο, τό ὁποῖο σοῦ εἶχα δώσει, θά σοῦ εἶναι ἄχρηστο. Μιά φορά εἶχα πονοκέφαλο ἀπό κρυολόγημα καί ἔβαλα ἕνα ἔμπλαστρο καί μοῦ πέρασε. Τό εἶδε ἕνας κι ἔβαλε κι αὐτός ἔμπλαστρο, ὅταν τοῦ πόνεσε κάποτε τό κεφάλι· ὁ πονοκέφαλος, ὅμως, χειροτέρευσε, γιατί ὁ Continue reading “Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ “Η Εξομολόγηση – Μετάνοια το Κλειδί του Παραδείσου””

Conseils du Saint Ambroise sur la Prière de Jésus ╰⊰¸¸.•¨* French

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

ambrosios-optina.jpg

Conseils du Saint Ambroise d’Optina sur la Prière de Jésus

“Tu me décris dans ta dernière lettre comment une pensée t’a forcé à prier Dieu qu’Il fasse descendre ton esprit dans ton coeur. Mais chez aucun des Saints Pères nous ne voyons que l’un d’eux ait jamais prié ainsi. Il vaut mieux prier humblement :” Ô Seigneur, aie pitié de moi comme Tu le sais, Toi”. Nous avons reçu du Seigneur le commandement de prier : Notre Père ! Que ta volonté soit faite ! Mais chez toi on voit partout transparaître, même dans la prière, que tu veux que tout se fasse absolument selon ta volonté, ou selon la suggestion de l’ennemi. Que le Seigneur nous protège de tout mal, en particulier de la fourberie de l’ennemi dont le signe manifeste est la confusion désordonnée, la pensée de vaine gloire, avec ce qui s’ensuit: pensées froides ou désirs du monde, ou encore colère et irritation.” (1er mars 1869)

Source:

http://priere-orthodoxe.blogspot.com

http://priere-orthodoxe.blogspot.gr/2016/05/conseils-du-starets-ambroise-sur-la.html

PRIÈRE ORTHODOXE

5,000 Native Americans Baptized Orthodox in Mexico

http://americaofmyheart.wordpress.com

http://latinamericaofmyheart.wordpress.com

LATIN AMERICA OF MY HEART

AMERICA OF MY HEART

5,000 Native Americans Baptized Orthodox in Mexico

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://ourneytoorthodoxy.com/2010/07/5000-indians-baptized-orthodox-in-mexico/

JOURNEY TO ORTHODOXY

The conversation published below took place in early December 2009, during the visit of Metropolitan Jonah (OCA) to Russia to celebrate the 15th anniversary of the Moscow representation of the Orthodox Church in America, and is devoted to the activities of the Church in Latin America.

-Your Beatitude, in which Latin American countries is the Orthodox Church in America represented?

-The jurisdiction of our Church extends to Mexico. Previously, we also had some parishes in Argentina, Brazil, Peru and Venezuela. But some of them left for the Russian Church Abroad, the others were closed.

Several communities in Latin America want to join the Orthodox Church in America. We would be happy to take these believers, but there is no one to care for them, because we have very few priests who speak Spanish or Portuguese.

A priest – I hope he will soon become a bishop – began a mission in Ecuador in Guayaquil, where there settled a major Palestinian colony. Unfortunately, in Continue reading “5,000 Native Americans Baptized Orthodox in Mexico”

መልአክ (Holy Angels) ╰⊰¸¸.•¨* Amharic (Ethiopia)

http://holyangelsofyourheart.wordpress.com

HOLY ANGELS OF YOUR HEART

መልአክ (Holy Angels)

መላእክት ሰውን ለመጠበቅ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚላኩ ፍጡራን ናቸው።

 

The Most Holy Virgin Mary Mother of God, disciplines two children! – Experiences during the Divine Liturgy

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

The Most Holy Virgin Mary Mother of God, disciplines two children!

Experiences during the Divine Liturgy

Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece:

A relative of mine told me the following incident: A friend of his who was a doctor, like all the other children who laugh and move aimlessly here and there inside the Church Temple without realizing it,was also laughing with his cousin teasing the other children and running hear and there.

Even though the Liturgy had finished,they had taken the antidoron and the
people had already left,however these two children and the doctor along
with his cousin started being naughty inside the Church Temple.
That is when an austere and at the same time sweet woman’s voice
was heard telling them:

—In my Son’s house we do not play! We do not run here and there. We pray,we receive Holy Communion and partake of His Body and Blood. The Blood of my Son!

And… She grabs them by the neck and in a split of a second both children
were outdoors,in the Churches yard!!

The doctor then replies: “Just let them come to me and tell me that there
is or there is not a God.

God spoke to me through His All-Holy Mother.”

Taken from the book: Fr. Stephan Anagnostopoulos, Experiences during the Divine Liturgy

Να παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι στον Κύριο και στην Παναγία – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

 

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994):

Να παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι στον Κύριο και στην Παναγία. Το “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”, είναι το νούμερο του Χριστού. “Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ με”, είναι το νούμερο της Παναγίας. Όταν την επικαλούμαστε, είναι σαν να μας λέει: “Έλα, παιδί Μου, σε ακούω”.

Πηγή:

Ι. Ησυχαστήριο Αγ. Ιωάννου Προδρόμου

Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

εκδ. Σταμούλη

Αγ. Όρος 2011

Eastern Orthodox Churches, Chapels, Schools to visit in Indonesia

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Eastern Orthodox Churches, Chapels, Schools to visit in Indonesia

St. Kirillos and Methodios Grasak
Grasak Rt 02 Rw04 Kismoyoso Ngemplak
Boyolali, Central Java
Indonesia
Parish Priest: Fr. Methodios Sri Gunarjo

St. Katherine
Pandeyan Rt 12 Rw 04,Pandeyan Ngempak
Boyolali, Central Java 57102
Indonesia
Parish Priest: Fr. Methodios Sri Gunarjo

Holy Trinity Church
Sumber Tranqkilan Rt 02
Rw 15 Solo Central Java 57100
Indonesia

St. Demetrios
Jl. Sinoman VI/20, Mojokerto 61322
East Java, Indonesia
Telephone: (+62) 321 328498
Parish Priest: Yohanes B. Wicaksono

St. Katherine
JI Serutu a 23/409 Cilacap
Central Java Indonesia
Telephone: (+62) 274 589881
Parish Priests: Fr. Matthew Budiharjo

Holy Epiphany
Jl Meriam Block D/109
Kodam, Kalimalang Jakarta Timur
Indonesia
Telephone: (+62) 21 9199553, 0818 252242
Parish Priest: Fr. Gabriel Rehatta

St. Dionysios of Zakynthos
Kricak Kidul TR I/1225
Yogyakarta, Yogyakarta Indonesia
Telephone: (+62) 274 589991
Parish Priest: Fr. Lazaros B. Sucanto

Orthodox Community of St. Demetrios Medan
Jl Kapiten Purba IV Simalingkar, Medan 20131
North Sumatra Indonesia
Telephone: (+62) 8363229
Fax: (+62) 61 8363229
Email: orthodox@medan.wasantara.net.id
Parish Priest: Fr. Chrysostomos Manalu

Orthodox Community Bali
J1. Dewi Uma No1 Dusun Bangkang
RT O4 Bakti SeragaSingaraja, Bali
Telephone: (+62) 362 31150
Fax: (+62) 362 21108
Director: Stephanos Boik Nino
Fr Stephanos serves in Despansar every first Sunday of the month

St. Savvas of Kalymnos – under construction
Gading Rt 12 Rw 03, Driyorejo, Gresik,
Gresik, 61177 East Java
Indonesia
Telephone: (+62 ) 321 328498
Parish Priest: Fr. Yohanes Bambang Wicaksono

St. Evdokia and the Chapel of the Resurrection
Jl. Kapiten Purba IV
Simalingkar, Medan 20131
North Sumatra
Indonesia
Telephone: (+62) 61 8363229, (+62) 812 6015121
Fax: (+62) 61 8363229
Email: orthodox@medan.wasantara.net.id.
Director: Fr. Chrysostomos Manalu

Chapel of the Resurrection
Desa Siparbue Kec PaParmonangan
Huta Tinggi Tarurutung
North Sumatra
Tel/ Fax (+62) 618363229
Parish Priest: Fr. Timotheos Umbarwibowo

Ha Amarim Orthodox Youth Association
P.O.Box 148 Solo
Central Java 57100
Indonesia
Telephone: (+62) 271 24243
Fax: (+62) 271 712114
Advisor: Fr. Mathew Bambang Wahyu Budiharjo

Indonesia-Philanthropy

Orthodox Community of St.Demetrios Medan
J1 Kapiten Puba IV Simalingkar, Medan 20131
Noth Sumatra Indonesia
Tel/Fax +62 61 8363 229
Email: Orthodox@medan.wasantara.net.id
Contact: Fr. Chrysostomos Manalu

St. Sophia Orthodox School, Tanjung Anom
Established in 1999
Started with Kindergarten, later opened a Primary School(2000) and Junior High School(2002)
167 students in all three schools and 1 staff
Formally recognized by Indonesian government and recognized by other Schools in the State

St. Nikitas Orthodox School, Krakatau Medan
Established in 2001 with a Kindergarten for 16 students
Classes take place in rented local residence
Licensed by local government
Currently enrolled are 25 Kindergarten and 30 Primary School students
Employed are two teachers and one administrator
Funds are being sought to build a schoolhouse

Boarding House of St. Demetrios, Medan
Provides housing to allow children of poorer families to continue education
Fifteen students currently are housed, fifty are projected for the next academic year

Academy of Management and Computers, Medan
Established in 2001 under the license of Ministry of Education and Culture of Indonesia to arrange a 3-4 year computer and management education program
80 students, 15 staff

Orthodox Community, Bali
J1. Dewi Uma No1 Dusun Bangkang
RT O4 Bakti SeragaSingaraja, Bali
Telephone: (+62) 362 31150
Fax: (+62) 362 21108
Contact: Fr. Stephanos Boik Nino

St Thomas Home for Children
A project to provide housing for the poor children
Food and clothes distribution
Contact: Fr. Stephanos Boik Nino

Source:

http://timotheoshutagalung.blogspot.com

TIMOTHEOS HUTAGALUNG