Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Ιαπωνικά, Ελληνικά & Σλαβονικά – PDF

http://japanofmyheart.wordpress.com

JAPAN OF MY HEART

15412407314_d5c8a4763a_b.jpg

http://www.orthodox-jp.com/liturgy/prayerbook/Liturgy_Gr_Sl_Jp.pdf

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

στα Ιαπωνικά, Ελληνικά & Σλαβονικά

PDF

Christianity’s passing grade – Elder Joel Yannakopoulos of Kalamata, Greece (+1966)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Christianity’s passing grade

Elder Joel Yannakopoulos of Kalamata, Greece (+1966)

A middle school teacher once told Fr. Joel, “Father, in my opinion, it’s completely wrong to do good with the goal of enjoying Paradise or delivering yourself from hell. We should do good only for the sake of love for God.”

Fr. Joel asked the teacher, “When you grade your students, do you give only 0s and 100s? There’re no other grades?”

“Of course there are! I use the whole scale from 0 to 100. Students with a 65 or above pass, the rest do not.”

“And Christianity has its own grading scale. Those who do good exclusively because they desire to fulfill the will of God receive an ‘A.’ Christianity gives a somewhat lower grade to those who do good in order to enjoy Paradise, and those who do good to avoid hell receive a yet lower score. But all three of these grades are higher than a 65, and so all of these people ‘pass.’ If you want, labor spiritually to get an ‘A.’ No one is hindering you. But look sympathetically upon those poor people who are fighting for a ’65.’”

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/115308.html

ORTHODOX CHRISTIANITY

Video: Το Χαμόγελο του Θεού (Διάφορα περιστατικά) – Ομιλία του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Chaos in motion - Photography by Ramit Dey  bit.ly-ramitdey  In front of Tre Cime #dolomites#mountains#wildflowers .jpg

Το Χαμόγελο του Θεού (Διάφορα περιστατικά)

Ομιλία του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ