ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ (+1677) – 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

SAINTS OF MY HEART

2015 - 1.jpg

d67ce901-c7c4-4115-838d-0a3a1962efd2

Αγία Κασσάνδρα η Τραπεζούντια

Νεομάρτυς στην Κωνσταντινούπολη (+1677)

1 Αυγούστου

Η Αγία Νεομάρτυς Κασάνδρα Υψηλάντη η Τραπεζούντια, από τη γνωστή οικογένεια των Υψηλάντιδων, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη όπου και μαρτύρησε 1 Αυγούστου 1677.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s