Π. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΗΣ (+1991, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

23f6cfdbc041a3ad1a0e010fb2ec4e48

σάρωση0013

Γέροντας Τιμόθεος Τζανής

Ηράκλειο, Κρήτης

+ 30 Δεκεμβρίου 1991

«Ἀπ᾽ ὅπου κι ἄν πέρασε, ἄφησε φήμη ὄχι ἁπλῶς ἀγαθοῦ, ἀλλά ἁγίου ἀνθρώπου γιά τήν ἀγάπη καί τίς ἐλεημοσύνες του. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι, ἄν ἔπρεπε νά καταδικάση [ὡς ἀγρονόμος, πρίν ἱερωθῆ, ὁ π. Τιμόθεος Τζανῆς] γιά κάποια ζημία ἕνα πτωχό ἀγρότη ἤ βοσκό, ἔβαζε μέν τό κανονικό πρόστιμο, ἀλλά τό… πλήρωνε ὁ ἴδιος! Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του θυμήθηκε ὅτι πιθανά σέ κάποιο ἄνθρωπο εἶχε βάλει πρόστιμο μεγαλύτερο ἀπ᾽ ὅ,τι ἔπρεπε. Ζήτησε, ἔψαξε καί τόν βρῆκε. Τοῦ ἔδωσε τόκους καί τήν τιμαριθμική προσαρμογή. Ὁ ἄνθρωπος οὔτε ν᾽ ἀκούση δέν ἤθελε, ὄχι νά τά πάρη. Ὁ Γέροντας τόν παρακαλοῦσε. Τότε ἐκεῖνος τά πῆρε, ἀλλά ἤθελε νά τ᾽ ἀφήση στό μοναστήρι ὡς ἐλεημοσύνη· ὁ Γέροντας ἀρνεῖτο, ὥσπου ὁ ἄνθρωπος εἶδε καί ἀπόειδε κι ἔφυγε».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ,

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ,

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,

Ἀθήνα 2012

button_ask_a_question3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s