THESE TRUTHS WE HOLD – THE HOLY ORTHODOX CHURCH: HER LIFE AND TEACHINGS – BY ST TIKHON’S MONASTERY & PRESS, PENNSYLVANIA, USA – VIDEO POCONO LAKE, PA, USA

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

USA OF MY HEART

cda6527c25aaf2a750c83f1375e73020

Pocono Lake, Pennsylvania, USA

Aerial Q500 4k

9781878997326

These Truths We Hold

The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings

Source:

http://orthodoxyinamerica.org

http://orthodoxyinamerica.org/about_orthodoxy.html

ORTHODOXY IN AMERICA

The following articles on Orthodoxy are from the book, These Truths We Hold – The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings, published by and available from Saint Tikhon’s Seminary Press:

Advertisements

LINK: ORTHODOXY IN AMERICA

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

USA OF MY HEART

de28d496-79cf-4f05-811b-118133991aefhttp://orthodoxyinamerica.org

Orthodoxy in America

VIDEO – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

http://australiasaintpaisiosofmyheart.wordpress.com

AUSTRALIA & SAINT PAISIOS OF MY HEART

IMGL1557

Συνέντευξη για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη από

την συμμαθήτριά του Βεατρίκη Καλαϊτζή

VIDEO – ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (+1994)

http://australiasaintpaisiosofmyheart.wordpress.com

AUSTRALIA & SAINT PAISIOS OF MY HEART

15 - 1

Ομιλία του Μητροπολιτου Μόρφου της Κύπρου Νεοφύτου

για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1994)

VIDEO – SAINT PAISIOS THE ATHONITE, GREECE (+1994) – AN INTERVIEW FROM HIS CLASSMATE LADY BEATRICE KAILATZI

http://australiasaintpaisiosofmyheart.wordpress.com

AUSTRALIA & ST PAISIOS OF MY HEART

15 - 1

Saint Paisios the Athonite, Greece (+1994)

An Interview from his classmate lady Βeatrice Kailatzi

VIDEO – DANKESWALLFAHRT ZUM HEILIGEN BERG ATHOS – German

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

EDELWEISS OF MY HEART

7d2d27ef-f35c-4277-a500-e2197656bbc1

Dankeswallfahrt zum Heiligen Berg Athos

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΕΡΣΩΝΟΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

http://thesmileofgodinyourheart.tumblr.com

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART

c9355d12ccffb4fcf20eabcbfe2c69cc

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

«Ὅταν ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις ἦταν ἐπίσκοπος Χερσῶνος καί ἀπολάμβανε πολλές τιμές ἀπό τή Μ. Αἰκατερίνη τῆς Ρωσίας, κλήθηκε ἀπό τό ναύαρχο Ποτέμκιν σ᾽ ἕνα τραπέζι τό ὁποῖο παρέθεσε σέ ἐπισήμους στή γιορτή τῆς αὐτοκράτειρας. Ἀνέβηκε ὁ σοφός Εὐγένιος στή ναυαρχίδα καί ὁδηγήθηκε στό τραπέζι. Ὅταν, ὅμως, εἶδε κρέατα σέ ἡμέρα Παρασκευή, ἐδήλωσε εὐγενικά ὅτι δέν θά καθήση. Ὁ ναύαρχος τόν παρεκάλεσε νά εὐλογήση τουλάχιστον τό γεῦμα, ἀλλ᾽ ὁ ἐπίσκοπος εἶπε: “Ἐάν ἦταν νά εὐλογήσω, τότε θά καθόμουνα καί στό τραπέζι” καί ἀνεχώρησε ἀφοῦ ἔδωσε ἕνα μάθημα σεβασμοῦ στούς ἱερούς θεσμούς».

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ,

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ,

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,

Ἀθήνα 2012

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ – ΕΙΧΕ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ╰⊰¸¸.•¨* ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ Π. ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ (1912-1987)

DSC_0024

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Τό 1944 ἀπό λαϊκό δικαστήριο κομμουνιστῶν καταδικάσθηκε σέ θάνατο ὁ π. Χαρίτων Συμεωνίδης (1912-1987), μετέπειτα Μητροπολίτης Κιλκισίου. Μέ ἐνέργειες, ὅμως, ἀνθρώπων, τούς ὁποίους εἶχε θρέψει στήν Κατοχή, δέν ἐκτελέσθηκε. «Τόν Ἰούλιο τοῦ 1946 συνάντησε στήν Πλατεῖα, Βαρδαρίου τότε, στή Θεσ/νίκη, ἕνα ἀπό τά μέλη τοῦ λαϊκοῦ δικαστηρίου, πού ἔδωσε καταδικαστική ψῆφο ἐναντίον του. Κάλεσε τόν ἄνθρωπο αὐτό καί τόν ὁδήγησε σέ κοντινό ζαχαροπλαστεῖο. —Μή φοβᾶσαι τοῦ εἶπε, ἐνῶ ἐκεῖνος τόν ἀκολούθησε ἀπορημένος καί φοβισμένος· θέλω νά σέ κεράσω. ῎Ηθελα νά σέ συναντήσω, γιά νά σέ συγχωρήσω κι ἐσένα καί τούς ἄλλους, πού θέλανε νά μέ σκοτώσουν. Χίλιες φορές νά εἶσαι συγχωρημένος, γιά νά καταλάβης ποιό πνεῦμα θά σώση τόν κόσμο. Ὄχι τό μῖσος, ἀλλά ἡ ἀγάπη. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σέ βγάλη ἀπό τή δύσκολη θέσι. Ὁ χωρισμός ἦταν συγκινητικός· εἶχε νικήσει ἡ ἀγάπη πρός τόν ἐχθρό».

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ,

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ,

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,

Ἀθήνα 2012

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΟΣΧΑΣ (+1568) – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

22 07 2015 - 10703_philipos_Moshas

Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φίλιππος Ἐπίσκοπος Μόσχας καί πάσης Ρωσίας

9/1 καί 23/12 (Μαρτύριο), +1568

3/7 ἀνακομιδή λειψάνων καί 5/10 σύναξι

parkercunningham-5

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

«Τό 1568 ὁ Τσάρος ξαναγύρισε στήν ἐκδίκησι καί τό φόβο. Ὁ Ἅγιος Φίλιππος Ἐπίσκοπος Μόσχας, στήν ἀρχή, δοκίμασε νά ἱκετεύση ἰδιωτικά γιά τούς καταδιωγμένους. Ἀφοῦ ἀπέτυχαν οἱ προσπάθειές του, ἀποφάσισε νά χρησιμοποιήση ἕνα νέο ὅπλο πού δέν εἶχε ξαναχρησιμοποιηθῆ στήν ἱστορία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας: ἐπίσημα καί δημοσίως ἐπετίμησε τόν Τσάρο κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀπηύθυνε τά ἀκόλουθα λόγια στόν ἄρχοντα: “Ἐδῶ προσφέρουμε τήν ἁγνή ἀναίμακτο θυσία γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἔξω ἀπό τοῦτο τόν ἱερό ναό τό αἷμα τῶν Χριστιανῶν ρέει καί ἀθῶοι ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται στό θάνατο. Ξέχασες, Ἄρχοντα, ὅτι κι ἐσύ εἶσαι σκόνη, καί ἔχεις ἀνάγκη ἀπό ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν σου; Συγχώρεσε καί θά συγχωρεθῆς, γιατί μόνο ἄν συγχωροῦμε τούς κατωτέρους μας, θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή θεία καταδίκη. Ἔχεις μελετήσει βαθιά τήν Ἁγία Γραφή· γιατί δέν ἀκολουθεῖς τή διδαχή της; Ὅποιος δέν ἀγαπάει τόν πλησίον του δέν εἶναι τοῦ Θεοῦ”. Ὁ Ἰβάν ἔμεινε ἐμβρόντητος, παρεφρόνησε καί πετάχθηκε ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία κυριευμένος ἀπό φόβο καί θυμό. Γιά νά ἐκδικηθῆ, ἄρχισε νά σφάζη ὅσους ἦταν κοντά καί προσφιλεῖς στόν τολμηρό Ἐπίσκοπο. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ἅγιος Φίλιππος παρέμεινε ἀπείρακτος. Ὁ Τσάρος φοβόταν νά τόν ἐγγίση. Πρῶτα ἤθελε νά τόν στερήση ἀπό τό ἐπισκοπικό του ἀξίωμα καί μετά νά τόν ἀφανίση. Μέσα σέ ἕξι μῆνες πέτυχε νά συγκαλέση μία σύνοδο. Τά τρομοκρατημένα μέλη της καθαίρεσαν τόν Ἅγιο Φίλιππο μέ τήν κατηγορία ὅτι ἔκανε μαύρη μαγεία καί ἦταν ἀνήθικος. Ὁ Ἅγιος Φίλιππος φέρθηκε μέ σιωπηλή ἀξιοπρέπεια. Προφήτευσε ὅτι ὁ κυριώτερος κατήγορός του, ὁ Ποιμήν, ὁ Μητροπολίτης τοῦ Νόβγοροδ, θά ἔδινε λόγο μπρός στό ἀμερόληπτο δικαστήριο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἐκπληρώθηκε κατά διαταγή τοῦ Τσάρου. Ὁ Ποιμήν ἐξαφανίσθηκε λίγες μέρες ἀφ᾽ ὅτου τερμάτισε ἡ σύνοδος. Ὁ Φίλιππος ἐξορίσθηκε ἀπό τήν πρωτεύουσα καί φυλακίσθηκε σέ μία μονή κοντά στό Τβέρ. Στίς 23 Δεκεμβρίου 1568, στραγγαλίσθηκε στό κελλί του».

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ,

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ,

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,

Ἀθήνα 2012

ΡΩΣΙΑ

REJOICE, HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD & SAINT NINA KUZNETSOVA OF RUSSIA (+1938)! – RUSSIAN LANDSCAPE PAINTERS 1 – VIDEO

https://rejoicecelticsaints.wordpress.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

GREAT BRITAIN OF MY HEART

IRELAND OF MY HEART

image11
Russia

Rejoice, Holy Virgin Mary Mother of God & Saint Nina Kuznetsoba of Russia (+1938)!

The Saints of May 1 & May 14

Russian video landscape painters 1

Holy Virgin Mary the Mother of God - Icon of Jerusalem
Holy Virgin Mary the Mother of God – Icon of Jerusalem
cebccebfcebdceb1cf87ceae
Saint Nina Koznetsova of Russia (May 14, +1938)

Rejoicings to the Holy Virgin Mary
with references to Saint Nina Kuznetsova
New Martyr in the concentration camp in Arkhangelsk Russia,
from Lalsk, Russia (May 14, +1938)

Rejoice, Mary full of Grace
Rejoice, Mother of God, heartily beneficence

Rejoice, Holy Virgin Mother of God
Rejoice, love without depth of Saint Martyr Nina Kuznetsova

Rejoice, painted by angels radiation
Rejoice, Divine Grace in the soul of Orthodox martyrs of the Church

Rejoice, melodic viola of the frozen waters of our soul
Rejoice, beautiful boldness to the Lord and our God

Rejoice, Mother of God, mirror of God’s Love
Rejoice, Mother of God, comforted loveable

Rejoice, Paradise landscape with roses
Rejoice, harmony of virtues

Rejoice, O Mother of God and Full of Grace!

From my poetry collection

“Painting Leaves”

Abel-Tasos Gkiouzelis

http://gkiouzelis.wordpress.com

http://paintingleavespoems.wordpress.com

PAINTING LEAVES POEMS

ff4059bf-79bd-4819-808a-1d7f971988ad

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://orthodoxengland.org.uk/zeurope.htm

SAINTS OF MY HEART

ORTHODOX ENGLAND

Saints of May1 & May 14

May 1

Nina Koznitseva May 14 & May 1

+1938 New Martyr in the concentration camp in Arkhangelsk Russia, from Lalsk, Russia – Rejoicings to Saint Nina Koznitseva: Click HERE

Acius (Ache) and Aceolus (Acheul) May 1 

  • c 303. The former a deacon, the latter a subdeacon, they were martyred near Amiens in France under Diocletian.

Amator (Amatre, Amadour) May 1
+ 418. Bishop of Auxerre in France. He had been married to a holy woman, venerated locally as St Martha. St Amator ordained as priest his successor St Germanus who left us the Life of his predecessor.

Andeolus May 1
+ 208. A subdeacon from Smyrna sent to France by St Polycarp. He is said to have been martyred near Viviers on the Rhône.

Arigius May 1
535-604. Bishop of Gap in France for twenty years, he was a fine pastor.

Asaph May 1
+ c 600. One of St Kentigern’s monks in the north of Wales. He is believed to have succeeded St Kentigern as abbot and bishop, leaving his own name to the see now in Clwyd. Many of his relatives are also venerated as saints.

Benedict of Szkalka May 1
+ 1012. A hermit on Mount Zobor in Hungary. He was a disciple of St Andrew Zorard. Renowned for his asceticism, he was murdered by robbers in 1012.

Bertha May 1
+ c 680. Foundress of Avenay in France, she is honoured as a martyr.

Brieuc (Briocus, Brioc) May 1
c 420-510. Born in Dyfed in Wales, he went to Brittany where he founded two monasteries, one near Tréguier and the other in what is now St Brieuc. He is also venerated in Cornwall.

Ceallach (Kellach) May 1
6th cent. A disciple of St Kieran of Clonmacnoise, he became Bishop of Killala in Ireland. He ended his life as a hermit and may have been martyred.

Cominus May 1
? A martyr in Catania in Sicily.

Evermarus May 1
+ c 700. A pilgrim murdered by robbers in Rousson near Tongres in Belgium.

Grata May 1
4th (or 8th) cent. A holy woman from Bergamo in Italy, zealous in securing Christian burial for the bodies of the martyrs.

Marculf May 1
+ 558. The founder of a monastery of hermits on the Egyptian model in Nanteuil in France.

Orentius (or Orientius) of Auch May 1
+ c 439. A hermit in the Lavendan valley near Tarbes in France, whom the people of Auch insisted on having for bishop. He was their pastor for over forty years.

Orentius and Patientia May 1
+ c 240. A husband and wife who lived at Loret near Huesca in Spain. An ancient Spanish tradition makes them the parents of St Laurence the Martyr.

Sigismund May 1
+ 523. A Vandal by origin and by character, he was King of the Burgundians in what is now eastern France. He repented for his sins by giving generously to the Church and the poor. He was murdered near the monastery of Agaunum in Switzerland which he had built and was then honoured as a martyr.

Theodard May 1
+ 893. A monk at the monastery of St Martin in Montauriol in France, he became Archbishop of Narbonne. Later the monastery was named St Audard after him.

unnamed

May 14

Nina Koznitseva May 14 & May 1

+1938 New Martyr in the concentration camp in Arkhangelsk Russia, from Lalsk, Russia – Rejoicings to Saint Nina Koznitseva: Click HERE

Boniface of Tarsus May 14 

  • c 307. A martyr beheaded in Tarsus in Cilicia, where he had gone from Rome to recover the bodies of certain martyrs. His own relics are enshrined in the church of Sts Alexis and Boniface on the Aventine.

Boniface May 14
6th cent. Bishop of Ferentino in Tuscany at the time of the Emperor Justin. He is called on by those who are troubled by alcoholism.

Carthage (Carthach Mochuda) the Younger May 14
+ c 637. Born in Kerry in Ireland, he founded a monastery in Rathin in Westmeath, where he was abbot. Shortly before his repose, he and his monks were expelled. He led his monks to the banks of the Blackwater and founded the monastery of Lismore.

Erembert May 14
+ c 672. Born at Wocourt near Passy in France, he became a monk at Fontenelle (c 640) and Bishop of Toulouse (c 656.

Hallvard (Halward) May 14
+ c 1043. Of the royal family of Norway, he met his death while defending a woman who had appealed to him for help. He is the patron-saint of Oslo.

Justa, Justina and Henedina May 14
+ c 130. Saints venerated in Sardinia where they were martyred under Hadrian (117-138), either in Cagliari or else in Sassari.

Paschal I May 14
+ 824. Born in Rome, he was Abbot of St Stephen near the Vatican and became Bishop of Rome in 817. He defended the Orthodox in the East against the barbarous persecution of the iconoclasts. He is remembered for enshrining the relics of St Cecilia and other martyrs.

Pontius of Cimiez May 14
+ 258 (?) A martyr in Cimella (Cimiez) near Nice in the south of France. His relics gave his name to the town of Saint-Pons.

Tuto (Totto) May 14
+ 930. A monk and Abbot of St Emmeram in Regensburg in Germany, where he later became bishop.

dds

http://oca.org/saints/lives/2015/05/01

http://oca.org/saints/lives/2015/05/14

More Saints of May 1 & May 14

http://oca.org/saints/lives

Daily Lives of the Saints